ดูกำเนิดด่านศุลกากรระนองจากหนังสือ "ตำนานศุลกากร"  กดที่นี่

 ข่าวและกิจกรรม ด่านศุลกากรระนอง

 

 

 

 

 

 

 ความโปร่งใส(งบทดลอง)ประจำเดือนมิถุนายน2559 

 

 

 

 

 

 

 

ความโปร่งใส(งบทดลอง)ประจำเดือนพฤษภาคม2559 

 

 

 

 

 

 

 

ด่านศุลกากรระนอง ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทาง การควบคุมและขนส่งสินค้าโดยระบบคอนเทนเนอร์จาก  สสล. มา ท่าเรือระนอง

 

 

 

 

 

 

 ความโปร่งใส(งบทดลอง)ประจำเดือนเมษายน2559 

 

 

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติงานของ ดรน.ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

 

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติงานของ ดรน.ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการปฏิบัติงานของ ดรน.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

 

 ผลการปฏิบัติงานของ ดรน.ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการปฏิบัติงานของ ดรน.ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

 

 

 

 ผลการปฏิบัติงานของ ดรน.ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

 

 

 

 ผลการปฏิบัติงานของ ดรน.ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

 

 

 

 

 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

 

 

 

 

 ผลการปฏิบัติงานของ ดรน.ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติงานของ ดรน.ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

 

ผลการปฏิบัติงานของ ดรน.ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๘(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ประกาศด่านศุลกากรระนอง(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

 

   

 

 

 

ผลการปฏิบัติงานของ ดรน.ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘(กดอ่านตามรายละเอียด)

  

 

ด่านศุลกากรระนองต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ศภ.1(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

ประกาศด่านศุลกากรระนอง(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

ประกาศด่านศุลกากรระนอง(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

 

 

 

 

 

 CSRด่านศุลกากรได้ส่งมอบของกลาง บุหรี่ต่างประเทศ(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

 

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ (กดอ่านตามรายละเอียด) 

 

 

 

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘ (กดอ่านตามรายละเอียด) 

 

 

CSRด่านศุลกากร ได้ส่งมอบของกลางผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง


ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ (กดอ่านตามรายละเอียด) 

 

พิธีปล่อยเรือตู้สินค้า Munich trader จากท่าเรือระนองสู่เมียนมาร์

 

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (กดอ่านตามรายละเอียด) 

 

อธิบดีกรมศุลกากรและคณะตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรระนอง


ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๕๘ ( กด อ่านรายละเอียด)

 

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานด่านศุลกากรระนอง

 

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)

 

 

พิธีปล่อยเรือตรวจการศุลกากร 222 ลงน้ำ  11 ธันวาคม 2557(กด อ่านรายละเอียด)

 


ศุลกากรคืนความสุข..ให้ประชาชน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

เป็นตัวแทนบรรยายความรู้เรื่องกฏหมายศุลกากร วันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
 

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)

โครงการ BIG CLEANING DAY  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน(กดอ่านรายละเอียด)

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ 


ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)


 ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)

โครงการ CSR...ด่านศุลกากรระนอง ( กด อ่านรายละเอียด)

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)

  โครงการสัมมนาหลักสูตร"สายสัมพันธ์ RD-TAXPAYERS กับผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" 25 มิถุนายน ๒๕๕๗

 โครงการห้องเรียนเพื่อน้องโรงเรียนบ้านบางปรุ 23 มิถุนายน ๒๕๕๗( กด อ่านรายละเอียด)

 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 12-13 มิถุนายน ๒๕๕๗( กด อ่านรายละเอียด)

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)

  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)
 

ร่วมงานวันสถาปนาวันตำรวจน้ำ( กด อ่านรายละเอียด)

 

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)

 

 เปิดจุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง( กด อ่านรายละเอียด)

 

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)

 

 

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ (กด อ่านรายละเอียด)      

 ...... อ่านข่าวทั้งหมด ......

 
 
 
   

ด่านศุลกากรระนอง  เลขที่ ๙๐/๒๒๑  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์: ๐ ๗๗๘๒ ๔๘๗๒ - ๓   โทรสาร: ๐ ๗๗๘๒ ๔๘๗๔   อีเมล์: 72130000@customs.go.th

©2014 by ranongcustomshouse.com