ดูกำเนิดด่านศุลกากรระนองจากหนังสือ "ตำนานศุลกากร"  กดที่นี่

 ข่าวและกิจกรรม ด่านศุลกากรระนอง

 

 

 

ผลการปฏิบัติงานของ ดรน.ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๘(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศด่านศุลกากรระนอง(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

 

  

 

 

 

ผลการปฏิบัติงานของ ดรน.ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

 

ด่านศุลกากรระนองต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ศภ.1(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

ประกาศด่านศุลกากรระนอง(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

ประกาศด่านศุลกากรระนอง(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

 

 

 

 

 CSRด่านศุลกากรได้ส่งมอบของกลาง บุหรี่ต่างประเทศ(กดอ่านตามรายละเอียด)

 

 

 

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ (กดอ่านตามรายละเอียด) 

 

 

 

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘ (กดอ่านตามรายละเอียด) 

 

 

CSRด่านศุลกากร ได้ส่งมอบของกลางผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง


ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ (กดอ่านตามรายละเอียด) 

 

พิธีปล่อยเรือตู้สินค้า Munich trader จากท่าเรือระนองสู่เมียนมาร์

 

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (กดอ่านตามรายละเอียด) 

 

อธิบดีกรมศุลกากรและคณะตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรระนอง


ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๕๘ ( กด อ่านรายละเอียด)

 

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานด่านศุลกากรระนอง

 

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)

 

 

พิธีปล่อยเรือตรวจการศุลกากร 222 ลงน้ำ  11 ธันวาคม 2557(กด อ่านรายละเอียด)

 


ศุลกากรคืนความสุข..ให้ประชาชน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

เป็นตัวแทนบรรยายความรู้เรื่องกฏหมายศุลกากร วันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
 

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)

โครงการ BIG CLEANING DAY  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน(กดอ่านรายละเอียด)

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ 


ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)


 ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)

โครงการ CSR...ด่านศุลกากรระนอง ( กด อ่านรายละเอียด)

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)

  โครงการสัมมนาหลักสูตร"สายสัมพันธ์ RD-TAXPAYERS กับผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" 25 มิถุนายน ๒๕๕๗

 โครงการห้องเรียนเพื่อน้องโรงเรียนบ้านบางปรุ 23 มิถุนายน ๒๕๕๗( กด อ่านรายละเอียด)

 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 12-13 มิถุนายน ๒๕๕๗( กด อ่านรายละเอียด)

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)

  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)
 

ร่วมงานวันสถาปนาวันตำรวจน้ำ( กด อ่านรายละเอียด)

 

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)

 

 เปิดจุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง( กด อ่านรายละเอียด)

 

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ( กด อ่านรายละเอียด)

 

 

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ (กด อ่านรายละเอียด)      

 ...... อ่านข่าวทั้งหมด ......

 
   
   

ด่านศุลกากรระนอง  เลขที่ ๙๐/๒๒๑  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์: ๐ ๗๗๘๒ ๔๘๗๒ - ๓   โทรสาร: ๐ ๗๗๘๒ ๔๘๗๔   อีเมล์: 72130000@customs.go.th

©2014 by ranongcustomshouse.com